چيلر چيست؟

چيلر ماشيني است كه از طريق يكي از سيكل­ هاي تبريد و مبدل­ هاي حرارتي گرما را از يك مايع مي زدايد و براي خنك كردن تجهيزات و يا جريان­ هاي فرايندي، استفاده مي كند.

سرمايش (تبريد) عبارت است از ايجاد شرايطي براي كاهش دماي يك محيط يا يك ماده، نسبت به محيط آن. به بيان ديگر تبريد، انتقال گرما از يك محيط با دماي پايين تر به يك محيط با دماي بالاتر است. اين تعريف پايه گذار مبحث سرمايش در صنعت تهويه مطبوع است.

در گذشته، سرمايش به كمك نگهداري يخ و برف فشرده در محفظه­ هاي مخصوص فراهم مي­ شد. نزديك به 200 سال پيش مايكل فارادي از طريق مجموعه آزمايشاتي موفق به ارائه مبنايي براي كار ماشين هاي جذبي شد. اولين ماشين تبريد دستي بر اين مبنا در انگلستان تحولي در صنعت تبريد به وجود آورد. بعدها سيكل جذبي با استفاده از آمونياك بعنوان ماده جاذب و آب به عنوان مبرد توسط فرديناند كاره مورد استفاده قرار گرفت، كه مبناي اولين چيلر جذبي بود.

از مهمترين الزامات هر ساختماني و به عبارتي قلب تپنده­ ي آن سيستم تهويه مطبوع آن است، اين مهم در ساختمان هاي بزرگ با استفاده از چيلر انجام مي پذيرد، چيلر ماشيني است كه گرما را از يك مايع و از طريق يك چرخه بخار فشرده (Vapor Compression) و يا تبريد جذبي (Absorption Refrigeration) مي­زدايد كه اين مايع نهايتاً پس از عبور از يك مبدل حرارتي براي خنك كردن تجهيزات، و يا يك جريان فرآيندي مانند هوا يا آب استفاده مي­ شود. از طرفي گرماي تلف شده به عنوان يك محصول جانبي شناخته مي­ شود كه بايستي در محيط آزاد شده و يا براي يك فرآيند گرمايشي استفاده شود. موارد مورد توجه در طراحي و انتخاب چيلرها شامل عملكرد، بازده، تعمير و نگهداري، و اثرات زيست محيطي چرخه عمر محصول است. چيلرها معمولاً در دو نوع چيلر جذبي و  چيلر تراكمي ساخته مي شوند 

خانه هوشمندخانه هوشمند الفا نمايندگي خانه هوشمندپذيرش نمايندگي خانه هوشمندهوشمندسازي ساختمان- خانه ي هوشمند- -هوشمندسازان-هوشمندسازيسيستم مديريت هوشمند ساختماناخذ نمايندگي خانه هوشمندآپارتمان هوشمندمجتمع هوشمندهوشمندسازي خانههوشمند سازي ويلاكليد لمسي هوشمندابياري هوشمندسيستم هوشمند ساختمانخانه هاي هوشمند در ايرانخانه هاي هوشمند در رشت


برچسب: خانه هوشمند، هوشمند سازان، هوشمندسازي ساختمان، نمايندگي خانه هوشمند، خانه هوشمند رشت، خانه هوشمند گلسار، خانه هوشمند الفا، هوشمندسازي ساختمان،
ادامه مطلب

[ ۱۱ دى ۱۳۴۸ ] [ ۱۱:۰۴:۰۰ ] [ بازدید: ] [ هوشمندسازان ]

[ نظرات (0) ]

[ ۱ ]